Vlasstraat 24, 1446 CJ Purmerend

Eigen verklaring

Als je één of meerdere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, dan zal het CBR moeten beoordelen of je het examen mag afnemen. Hiervoor dien je een Eigen Verklaring op te kopen via mijn.cbr.nl. En samen met een doktersverklaring op te sturen naar het CBR. Vervolgens zal het CBR rechtstreeks met jou contact behouden over de verloop van je rijgeschiktheid. Deze procedure kan lang duren. Het is daarom raadzaam om de Eigen Verklaring op te sturen naar het CBR voordat je begint met de rijlessen. Zodra je de goedkeuring hebt ontvangen van het CBR, dan vernemen wij dat graag. Wij zullen de verdere voortgang van je rijlessen/ praktijkexamen gaan regelen. ( let op: in het examengeld zit alleen een standaard Eigen Verklaring waarin je alle vragen met “nee” beantwoord. Dien je een Eigen Verklaring op te kopen omdat je een vraag met “ja” hebt beantwoord, dan zijn dit apart bijkomende kosten).

Eigen verklaring CBR aanvragen

Als je een praktijkexamen wilt aanvragen, moet je altijd een Eigen Verklaring CBR invullen. (oftewel een medische geschiktheid.) Hierop staan vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Vragenoverzicht Eigen Verklaring

 • Hebt u last of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
 • Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
 • Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor psychiatrische stoornis, een hersenziekte, zoals een beroerte, of een ziekte van het zenuwstelsel?
 • Maakt u of heeft u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
 • Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
 • Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
 • Kunt u een been, een voet niet of slechts beperkt gebruiken?
 • Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?
 • Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of laserbehandeling van de ogen ondergaan?
 • Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaap- , kalmering- , antidepressieve- , antipsychotische- of opwekmiddelen?
 • Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorvoertuigen moeilijker maken?